Tuesday, 19/11/2019 - 05:48|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUAN SƠN

Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít ngườ

Ngày ban hành:
11/07/2017
Ngày hiệu lực:
11/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực